Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 17/14 z dnia 10 marca 2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 16/14 z dnia 10 marca 2014 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 15/14 z dnia 3 marca 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 14/14 z dnia 28 lutego 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 13/14 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 12/14 z dnia 21 lutego 2014 w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata 2014-2021 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 11/14 z dnia 18 lutego 2014 w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 10/14 z dnia 14 lutego 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 9/14 z dnia 11 lutego 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 8/14 z dnia 4 lutego 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły