Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 27/14 z dnia 23 kwietnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 26/14 z dnia 17 kwietnia 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 25/14 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 24/14 z dnia 16 kwietnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 23/14 z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 22/14 z dnia 7 kwietnia 2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 21/14 z dnia 3 kwietnia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w miejscowości Branica” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 20/14 z dnia 3 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 19/14 z dnia 28 marca 2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 18/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Szczegóły