Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 57/14 z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 56/14 z dnia 21 sierpnia 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 55/14 z dnia 21 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 54/14 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 53/14 z dnia 8 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 52/14 z dnia 5 sierpnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 51/14 z dnia 1 sierpnia 2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 50/14 z dnia 28 lipca 2014 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 49/14 z dnia 22 lipca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 48/14 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły