Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 67/14 z dnia 3 października 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 66/14 z dnia 1 października 2014 w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 65/14 z dnia 30 września 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 64/14 z dnia 24 września 2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 63/14 z dnia 10 września 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 62/14 z dnia 8 września 2014 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 201 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 61/14 z dnia 5 września 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 60/14 z dnia 1 września 2014 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 59/14 z dnia 26 sierpnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 58/14 z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły