Zarządzenia 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 77/14 z dnia 25 listopada 2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 76/14 z dnia 18 listopada 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 75/14 z dnia 14 listopada 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 74/14 z dnia 12 listopada 2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 73/14 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przygotowanie i dostawa jednodaniowego obiadu dla uczniów Gimnazjum w Korytowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Przysiersku, Szkoły Podstawowej w Różannie” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 72/14 z dnia 4 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 71/14 z dnia 3 listopada 2014 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2015r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 70/14 z dnia 22 października 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 69/14 z dnia 15 października 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 68/14 z dnia 7 października 2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Szczegóły