Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 18/13 z dnia 4 kwietnia 2013 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 17/13 z dnia 2 kwietnia 2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 16/13 z dnia 28 marca 2013 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 15/13 z dnia 28 marca 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 14/13 z dnia 25 marca 2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 13/13 z dnia 25 marca 2013 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 12/13 z dnia 25 marca 2013 w sprawie wprowadzenia procedury badania satysfakcji klientów z obsługi w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 11/13 z dnia 7 marca 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 10/13 z dnia 28 lutego 2013 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 9/13 z dnia 27 lutego 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż budynku niemieszkalnego Szczegóły