Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 28/13 z dnia 23 maja 2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 27/13 z dnia 23 maja 2013 w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 26/13 z dnia 21 maja 2013 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 25/13 z dnia 16 maja 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec w latach 2013-2014” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 24/13 z dnia 14 maja 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 23/13 z dnia 7 maja 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 22/13 z dnia 7 maja 2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 21/13 z dnia 26 kwietnia 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 20/13 z dnia 19 kwietnia 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 19/13 z dnia 19 kwietnia 2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły