Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 38/13 z dnia 23 lipca 2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III lub V szkoły podstawowej oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 37/13 z dnia 18 lipca 2013 w sprawie udzielenia poręczenia majątkowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 36/13 z dnia 18 lipca 2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 35/13 z dnia 17 lipca 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 34/13 z dnia 2 lipca 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 33/13 z dnia 1 lipca 2013 w sprawie opracowania ,,Planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacji III stopnia) dla Gminy Bukowiec”. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 32/13 z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 31/13 z dnia 12 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Ławickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 30/13 z dnia 7 czerwca 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 29/13 z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły