Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 48/13 z dnia 16 września 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 47/13 z dnia 12 września 2013 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 46/13 z dnia 4 września 2013 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 37/12 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 45/13 z dnia 4 września 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na gospodarza obiektu komunalnego w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 44/13 z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 43/13 z dnia 23 sierpnia 2013 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 42/13 z dnia 9 sierpnia 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 41/13 z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 40/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 1 sierpnia 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawa wielofunkcyjnego pojazdu do hydrodynamicznego odsysania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z funkcją odzysku wody zabudowanego na podwoziu samochodowym oraz ciągnika rolniczego z przyczepą asenizacyjną do opróżniania zbiorników bezodpływowych” Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 39/13 z dnia 1 sierpnia 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu” – etap I Szczegóły