Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 58/13 z dnia 21 października 2013 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 57/13 z dnia 2 października 2013 w sprawie zasad dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na okres do 3 lat Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 56/13 z dnia 2 października 2013 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Bukowiec na lata 2013-2015 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 55/13 z dnia 2 października 2013 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Budyń Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 54/13 z dnia 30 września 2013 w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 53/13 z dnia 30 września 2013 w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 52/13 z dnia 30 września 2013 w sprawie określenia dla jednostek organizacyjnych gminy Bukowiec zasad i terminów rozliczeń z budżetu gminy, terminów przekazywania środków oraz terminów odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 51/13 z dnia 30 września 2013 w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 50/13 z dnia 20 września 2013 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 49/13 z dnia 20 września 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, mająca na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku” Szczegóły