Zarządzenia 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 68/13 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 67/13 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 66/13 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 65/13 z dnia 7 listopada 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przygotowanie i dostawa jednodaniowego obiadu dla uczniów Gimnazjum w Korytowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Przysiersku, Szkoły Podstawowej w Różannie” Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 64/13 z dnia 7 listopada 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 63/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2013 w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznych w urzędowym publikatorze –Biuletynie Informacji Publicznej Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 62/13 z dnia 4 listopada 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 61/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 37/12 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 60/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 24 października 2013 zmieniające Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zarządzenie nr 59/13 z dnia 23 października 2013 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec” Szczegóły