Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 15/12 z dnia 8 marca 2012 zmieniającą Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 14/12 z dnia 6 marca 2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 13/12 z dnia 28 lutego 2012 zmieniającą Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 12/12 z dnia 28 lutego 2012 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłaty za czynsz Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 11/12 z dnia 16 lutego 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 10/12 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 9/12 z dnia 3 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 8/12 z dnia 3 lutego 2012 w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 7/12 z dnia 1 lutego 2012 zmieniającą Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 6/12 z dnia 24 stycznia 2012 w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2012r. Szczegóły