Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 25/12 z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 24/12 z dnia 11 kwietnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 23/12 z dnia 3 kwietnia 2012 w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 22/12 z dnia 3 kwietnia 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 21/12 z dnia 3 kwietnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 20/12 z dnia 30 marca 2012 zmieniającą Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 19/12 z dnia 30 marca 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Bukowiec za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 18/12 z dnia 20 marca 2012 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o pracę w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 17/12 z dnia 19 marca 2012 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie nr 16/12 z dnia 19 marca 2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2011 rok Szczegóły