Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 35/12 z dnia 29 maja 2012 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 34/12 z dnia 23 maja 2012 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 33/12 z dnia 23 maja 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w Urzędzie Gminy w Bukowcu. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 32/12 z dnia 23 maja 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Bukowcu. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 31/12 z dnia 17 maja 2012 w sprawie instrukcji archiwalnej Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 30/12 z dnia 7 maja 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 29/12 z dnia 4 maja 2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa budynku strażnicy OSP Przysiersk, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 28/12 z dnia 4 maja 2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 27/12 z dnia 27 kwietnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 26/12 z dnia 24 kwietnia 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły