Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 45/12 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 44/12 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 43/12 z dnia 27 czerwca 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 42/12 z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku ok. 2450 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1281C” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 41/12 z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. dra Fl. Ceynowy w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 40/12 z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 39/12 z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 38/12 z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 37/12 z dnia 30 maja 2012 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 36/12 z dnia 30 maja 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły