Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 55/12 z dnia 22 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 54/12 z dnia 17 sierpnia 2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowych w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Twardowskiego w Różannie, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 53/12 z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 52/12 z dnia 3 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Korytowie, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 51/12 z dnia 31 lipca 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 50/12 z dnia 26 lipca 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 49/12 z dnia 25 lipca 2012 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 48/12 z dnia 23 lipca 2012 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 47/12 z dnia 23 lipca 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 46/12 z dnia 4 lipca 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły