Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 65/12 z dnia 4 października 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 64/12 z dnia 20 września 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 63/12 z dnia 19 września 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 62/12 z dnia 13 września 2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2013 roku Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 61/12 z dnia 7 września 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 58/12 z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 60/12 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 59/12 z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 57/12 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk „Orlik 2012” w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 56/12 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Bukowiec oraz wyznaczenia miejsc wsiadania i wysiadania Szczegóły