Zarządzenia 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Zarządzenie nr 75/12 z dnia 14 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Zarządzenie nr 74/12 z dnia 6 listopada 2012 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przygotowanie i dostawa jednodaniowego obiadu dla uczniów Gimnazjum w Korytowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Przysiersku, Szkoły Podstawowej w Różannie” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Zarządzenie nr 73/12 z dnia 5 listopada 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Zarządzenie nr 72/12 z dnia 25 października 2012 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Zarządzenie nr 71/12 z dnia 25 października 2012 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 70/12 z dnia 25 października 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 69/12 z dnia 24 października 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 68/12 z dnia 17 października 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 67/12 z dnia 15 października 2012 w sprawie powołania oraz określania regulaminu pracy Komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2013r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zarządzenie nr 66/12 z dnia 15 października 2012 zmieniające Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły