Zarządzenia 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 7/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie zasad rejestrowania umów i porozumień w Urzędzie Gminy Bukowiec oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 6/11 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie powołania komisji do zniszczenia tabeli sygnałowej „TAJFUN”. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 5/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 4/11 z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec o długości ok. 2700m, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 3/11 z dnia 17 stycznia 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2011 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 2/11 z dnia 14 stycznia 2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Budyniu. Szczegóły