Zarządzenia 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 18/11 z dnia 31 marca 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 17/11 z dnia 31 marca 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 16/11 c z dnia 31 marca 2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk w Przysiersku realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012″ Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 14/11 z dnia 17 marca 2011 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2011 roku Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 13/11 z dnia 16 marca 2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 12/11 z dnia 16 marca 2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 11/11 z dnia 10 marca 2011 w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy Bukowiec, oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 10/11 z dnia 7 marca 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 9/11 z dnia 4 marca 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 8/11 z dnia 3 marca 2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk w Przysiersku realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Szczegóły