Zarządzenia 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 48/11 z dnia 4 lipca 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korytowo, gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 47/11 z dnia 4 lipca 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie miejscowości: Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 46/11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie umorzenia należności głównej oraz odsetek za dostarczanie wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 45/11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 44/11 z dnia 28 czerwca 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 43/11 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia procedury dochodzenia należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 42/11 z dnia 24 czerwca 2011 zmieniające Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 maja 2004r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/05 z dnia 25 luty 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/05 z dnia 2 czerwiec 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/06 z dnia 24 kwietnia 2006r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/06 z dnia 7 czerwca 2006r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/07 z dnia 28 luty 2007r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/07 z dnia 15 czerwca 2007r. i Zarządzeniem Nr 27/08 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 12 czerwca 2008 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 41/11 15 czerwca 2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłaty za centralne ogrzewanie Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 40/11 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 39/11 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych. Szczegóły