Zarządzenia 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 58/11 z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 57/11 z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 56/11 z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 55/11 z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 54/11 z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 53/11 z dnia 1 sierpnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 52/11 z dnia 28 lipca 2011 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 51/11 z dnia 28 lipca 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 50/11 z dnia 5 lipca 2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 49/11 z dnia 4 lipca 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego nr 030925 C Bramka-Kawęcin na długości około 990 m” Szczegóły