Zarządzenia 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 5/09 z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 4/09 z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 3/09 z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie określenia stanowisk oraz rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 2/09 z dnia 16 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 1/09 z dnia 12 stycznia 2009 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012” Szczegóły