Zarządzenia 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 15/09 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 14/09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 13/09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 12/09 z dnia 24 lutego 2009 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 11/09 z dnia 23 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2008 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 10/09 z dnia 18 lutego 2009 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i zatwierdzania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”. Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 9/09 z dnia 6 lutego 2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb–Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 8/09 z dnia 6 lutego 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 7/09 z dnia 6 lutego 2009 w sprawie powołania oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 6/09 z dnia 6 lutego 2009 w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku Szczegóły