Zarządzenia 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 25/09 z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 24/09 z dnia 6 kwietnia 2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 23/09 z dnia 6 kwietnia 2009 w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 22/09 z dnia 30 marca 2009 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 21/09 z dnia 20 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za rok 2008 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 20/09 z dnia 20 marca 2009 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 19/09 z dnia 12 marca 2009 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 18/09 z dnia 11 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2008. Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 17/09 z dnia 9 marca 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 16/09 z dnia 3 marca 2009 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku Szczegóły