Zarządzenia 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Zarządzenie nr 35/09 z dnia 8 lipca 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Zarządzenie nr 34/09 z dnia 30 czerwca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Zarządzenie nr 33/09 z dnia 3 czerwca 2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Suchomskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Zarządzenie nr 32/09 z dnia 1 czerwca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Zarządzenie nr 31/09 z dnia 19 maja 2009 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z otwartym konkursem z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Zarządzenie nr 30/09 z dnia 19 maja 2009 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na organizację imprez sportowych na terenie miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 29/09 z dnia 18 maja 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 28/09 z dnia 15 maja 2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 27/09 z dnia 11 maja 2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonania budżetu Gminy Bukowiec za rok 2008, kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 r, kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku. Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Zarządzenie nr 26/09 z dnia 29 kwietnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły