Zarządzenia 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 55/09 z dnia 12 listopada 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 54/09 z dnia 6 listopada 2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 53/09 z dnia 5 listopada 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 52/09 z dnia 3 listopada 2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 51/09 z dnia 23 października 2009 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu należności finansowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 50/09 z dnia 21 października 2009 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 49/09 z dnia 15 października 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 48/09 z dnia 9 października 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 46/09 z dnia 30 września 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 47/09 z dnia 30 września 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły