Zarządzenia 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 9/08 z dnia 7 marca 2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2007 Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 8/08 z dnia 27 lutego 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 7/08 z dnia 27 lutego 2008 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 5/08 z dnia 18 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2007. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 4/08 z dnia 14 lutego 2008 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 3/08 z dnia 4 lutego 2008 w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi w zakresie wdrażania i realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 2/08 z dnia 1 lutego 2008 w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 Szczegóły