Zarządzenia 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 19/08 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różannie Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 18/08 z dnia 25 kwietnia 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 17/08 z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 16/08 z dnia 31 marca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 15/08 z dnia 31 marca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 14/08 z dnia 17 marca 2008 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert w związku z otwartymi konkursami na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 13/08 z dnia 14 marca 2008 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 12/08 z dnia 14 marca 2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za rok 2007 Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 11/08 z dnia 14 marca 2008 w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 10/08 z dnia 12 marca 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok Szczegóły