Zarządzenia 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 29/08 z dnia 4 lipca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 28/08 z dnia 12 czerwca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 27/08 z dnia 12 czerwca 2008 zmieniające Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 maja 2004r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/05 z dnia 25 luty 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/05 z dnia 2 czerwiec 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/06 z dnia 24 kwietnia 2006r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/06 z dnia 7 czerwca 2006r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/07 z dnia 28 luty 2007r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/07 z dnia 15 czerwca 2007r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 26/08 z dnia 30 maja 2008 w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 25/08 z dnia 30 maja 2008 zmieniające zarządzenie nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Gawrońcu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 24/08 z dnia 30 maja 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 23/08 z dnia 8 maja 2008 w sprawie w sprawie powierzenia zadań Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bukowcu w zakresie zatwierdzania i realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 22/08 z dnia 8 maja 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 21/08 z dnia 8 maja 2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 20/08 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły