Zarządzenia 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 39/08 z dnia 1 września 2008 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2009. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 38/08 z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko w księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 37/08 z dnia 18 sierpnia 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 36/08 z dnia 18 sierpnia 2008 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2009. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 35/08 z dnia 7 sierpnia 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2008 roku Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 34/08 z dnia 5 sierpnia 2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 33/08 z dnia 28 lipca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 32/08 z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 31/08 z dnia 14 lipca 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 30/08 z dnia 10 lipca 2008 w sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły