Zarządzenia 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 49/08 z dnia 30 października 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 48/08 z dnia 28 października 2008 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 47/08 z dnia 20 października 2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 46/08 z dnia 14 października 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 45/08 z dnia 30 września 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 44/08 z dnia 30 września 2008 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 43/08 z dnia 19 września 2008 w sprawie Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 42/08 z dnia 8 września 2008 w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 41/08 z dnia 5 września 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 40/08 z dnia 1 września 2008 Zmieniająca UchwałęNr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły