Zarządzenia 2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 41/07 z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2008. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 40/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 39/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 38/07 z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2007 roku Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 37/07 z dnia 1 sierpnia 2007 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu oraz zasad wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 36/07 z dnia 26 lipca 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza się co następuje: Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 34/07 z dnia 6 lipca 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/07 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 29/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły