Zarządzenia 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 53/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 52/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2006/2007 Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 51/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej dla gminy Bukowiec oraz ustalenia zasad i trybu jej działania Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 50/06 z dnia 23 października 2006r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 49/06 z dnia 12 października 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 48/06 z dnia 29 wrzesień 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 46/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 45/06 z dnia 8 wrzesień 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 44/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 43/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bukowiec” Szczegóły