Uchwały 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/186/21 z dnia 29 października 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/185/21 z dnia 29 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/184/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/183/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/182/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/181/21 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/180/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/179/21 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Uchwała nr XXIX/178/21 z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2021–2037 Szczegóły
Artykuł 09.11.2021 Uchwała nr XIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 Szczegóły