Uchwały 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2020 Uchwała nr XV/101/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała nr XV/100/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała nr XV/99/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Uchwała nr XV/98/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Uchwała nr XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace restauratorskie przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Uchwała nr XV/96/20 z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2030 Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Uchwała nr XV/95/20 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły