Uchwały 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/111/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/110/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/109/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XV/108/20 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/107/20 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/106/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/105/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/104/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Bukowiec wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała nr XV/103/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bukowiec w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Uchwała nr XV/102/20 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły