Uchwały 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2020 Uchwała nr XVII/118/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 28.06.2020 Uchwała nr XVII/117/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 28.06.2020 Uchwała nr XVII/116/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 28.06.2020 Uchwała nr XVII/115/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” Szczegóły
Artykuł 28.06.2020 Uchwała nr XVII/114/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020–2035 Szczegóły
Artykuł 28.06.2020 Uchwała nr XVII/113/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/112/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/111/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/110/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Uchwała nr XVI/109/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” Szczegóły