Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/34/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/33/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/32/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/31/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/29/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Uchwała nr IV/28/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły