Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2019 Uchwała nr VII/54/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Bukowiec wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/53/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bukowiec publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/52/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Bukowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/51/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/50/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/49/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/48/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/47/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki – Pruszcz” Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/46/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Uchwała nr VI/45/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły