Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec oraz obowiązujących planów miejscowych dla gminy Bukowiec za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika na kadencję 2020 – 2023 Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Uchwała nr VII/58/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Uchwała nr VII/57/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Uchwała nr VII/56/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Uchwała nr VII/55/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły