Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2019 Uchwała nr XIII/81/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Uchwała nr XIII/80/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Uchwała nr XIII/79/19 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Uchwała nr XII/78/19 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Uchwała nr XII/77/19 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Uchwała nr XII/76/19 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Uchwała nr XII/75/19 z dnia 15 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Uchwała nr XII/74/19 z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Uchwała nr XI/73/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świecie-Bukowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Uchwała nr XI/72/19 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2019–2029 Szczegóły