Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/286/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/285/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/284/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/282/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/281/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/280/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała nr XLIII/279/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała nr XLIII/278/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała nr XLIII/277/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły