Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/296/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/295/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/294/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/293/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/292/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/291/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/290/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/289/18 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/288/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/287/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Szczegóły