Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2018 Uchwała nr XLV/306/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Uchwała nr XLV/305/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Uchwała nr XLV/304/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Przysiersku” Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Uchwała nr XLV/303/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Uchwała nr XLV/302/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Uchwała nr XLV/301/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Uchwała nr XLV/300/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/299/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/298/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uchwała nr XLIV/297/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły