Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Uchwała nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budownictwa Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Uchwała nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły