Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2018 Uchwała nr XXXIX/254/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bukowiec publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała nr XXXIX/253/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała nr XXXIX/252/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała nr XXXIX/251/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 rok Szczegóły