Uchwały 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/268/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/267/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/266/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/264/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/263/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/262/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Uchwała nr XLII/261/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Uchwała nr XLI/260/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2018 roku” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Uchwała nr XLI/259/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze Szczegóły