Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2017 Uchwała nr XXVI/170/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/169/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/168/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bukowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/166/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bukowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/165/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bukowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bukowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/163/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/162/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała nr XXV/161/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok Szczegóły