Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/180/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/179/17 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Uchwała nr XXIX/178/17 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVIII/177/17 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVIII/176/17 z dnia 3 marca 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/175/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/174/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2017 roku” Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/173/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/172/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa -Drzycim” Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Uchwała nr XXVII/171/17 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły