Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/210/17 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/209/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/208/17 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/207/17 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/206/17 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/205/17 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/204/17 z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/203/17 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/202/17 z dnia 21 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2017–2025 Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIII/201/17 z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły