Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2017 Uchwała nr XXXV/220/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Uchwała nr XXXV/219/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Uchwala nr XXXV/218/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Uchwała nr XXXV/217/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Uchwała nr XXXV/216/17 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/215/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/214/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/213/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/212/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bukowiec do realizacji projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Korytowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Uchwała nr XXXIV/211/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie Szczegóły