Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2016 Uchwała nr XVII/110/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Uchwała nr XVII/109/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/108/16 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/107/16 z dnia 30 marca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/106/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Poledno Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/105/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała Nr XVI/104/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/103/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/102/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/101/16 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły